Nokia 1800 - Accessoris

background image

Accessoris

Advertència:

Utilitzeu només bateries, carregadors i accessoris aprovats

per Nokia per utilitzar-los amb aquest model. En cas contrari,

es poden invalidar les aprovacions de la garantia, i pot

comportar riscos. En particular, l’ús de bateries o carregadors

no aprovats poden presentar risc d’incendi, explosió, fuita o

altres perills.

Per comprovar la disponibilitat dels accessoris aprovats,

poseu-vos en contacte amb el representant. Quan

desconnecteu el cable d'alimentació de qualsevol accessori,

agafeu i estireu l'endoll i no el cable.