Nokia 1800 - Contactes

background image

Contactes

Podeu desar noms i números de telèfon a la memòria del telèfon i a la targeta SIM. La

memòria del telèfon pot contenir una llista amb un màxim de 500 contactes.
Cerca de contactes

Desplaceu-vos cap avall en el mode d'espera, introduïu els primers caràcters o lletres

del nom i desplaceu-vos fins al contacte desitjat.
Emmagatzematge de contactes a la llista de contactes

Seleccioneu

Menu

>

Contacts

>

Add contact

.

Còpia de contactes entre el telèfon i la memòria de la targeta SIM

Seleccioneu

Menu

>

Contacts

>

Copy

.