Nokia 1800 - Diverses llibretes de telèfons

background image

Diverses llibretes de telèfons

El telèfon admet fins a cinc llibretes de telèfons diferents per a varis usuaris. Si activeu

aquesta funció, només es podran veure els contactes de la llibreta de telèfons activa.
Un mateix contacte pot pertànyer a una o diverses agendes. Es pot accedir als contactes

de Shared contacts des de totes les llibretes.
Seleccioneu

Menu

>

Contacts

>

Settings

>

Multi-Phonebook

i les opcions

corresponents.
Activació de diverses llibretes de telèfons

Seleccioneu

Phonebook style

>

Multi-Phonebook

.

Activació d'una llibreta de telèfons

Seleccioneu

Current phonebook

i la llibreta desitjada o

Shared contacts

.

Assignació d'un contacte a una o més llibretes de telèfons

Seleccioneu

Manage contacts

i el contacte desitjat.

8

El vostre telèfon

background image

Canviar el nom d'una llibreta de telèfons

Seleccioneu

Rename phonebooks

i la llibreta desitjat.