Nokia 1800 - Missatge

background image

Missatge

Els serveis de missatgeria només es poden utilitzar si són compatibles amb el vostre

proveïdor de serveis.
El dispositiu admet els missatges de text que superin el límit de caràcters d'un missatge.

Els missatges que superen aquest límit s’envien com a sèries de dos o tres missatges.

El proveïdor de serveis els carregarà com a tals. Els caràcters que contenen accents o

altres signes, o algunes opcions d'idioma, ocupen més espai i per tant limiten el nombre

de caràcters que es poden enviar en un sol missatge.

El vostre telèfon

7

background image

Escriptura i enviament d'un missatge

1 Seleccioneu

Menu

>

Messages

>

Create message

.

2 Escriviu el missatge. L'indicador de la llargada del missatge mostra el nombre de

caràcters que podeu introduir al missatge.

3 Seleccioneu

Options

>

Send

, introduïu el número de telèfon del destinatari o

seleccioneu-lo de la llista de contactes i seleccioneu

OK

.

Eliminació de missatges

Seleccioneu

Menu

>

Messages

>

Delete messages

>

All read

o la carpeta

seleccionada.