Nokia 1800 - Ràdio FM

background image

Ràdio FM

La ràdio FM depèn d’una antena diferent de l'antena del dispositiu sense fils. Perquè la

ràdio FM funcioni correctament s’han de connectar uns auriculars compatibles al

dispositiu. És possible que hagueu de comprar els auriculars per separat.
Per obrir la ràdio, seleccioneu

Menu

>

Radio

. Per ajustar el volum de la ràdio,

desplaceu-vos a l'esquerra o a la dreta.
Cal que hi hagi com a mínim un canal desat perquè el radiodespertador funcioni

correctament.

Advertència:

L’exposició continuada a volums elevats pot danyar l’oïda. Escolteu música amb un

volum moderat i no mantingueu el dispositiu a prop de l'orella quan l'altaveu estigui

funcionant.