Nokia 1800 - Entorns amb risc potencial d’explosió

background image

Entorns amb risc potencial d’explosió
Apagueu el dispositiu en entorns amb riscos potencial

d'explosió. Obeïu les instruccions indicades. Les espurnes en

aquestes zones poden causar una explosió o un incendi i

provocar ferides corporals o la mort. Apagueu el dispositiu en

sortidors de gasolina o estacions de servei. Compliu les

restriccions d'ús en gasolineres, zones d'emmagatzematge o

de distribució, plantes químiques o en llocs on s'estiguin

duent a terme operacions explosives. Normalment, les zones

amb risc potencial d'explosió estan senyalitzades amb

claredat, però no sempre és així. S'hi inclouen també les

zones on és necessari apagar el motor del cotxe, a sota les

cobertes dels vaixells, els centres de transferència o

emmagatzematge de productes químics i en zones on l'aire

contingui substàncies químiques o partícules com ara

pólvores de gra, pols o metall. Poseu-vos en contacte amb el

fabricant en cas que el vehicle utilitzi gas liquat del petroli

(com ara el propà o el butà) per determinar si aquest

dispositiu es pot utilitzar de manera segura als voltants del

vehicle.