Nokia 1800 - Instruments mèdics

background image

Instruments mèdics
L’activitat d'equipaments de radiotransmissió, inclosos els

telèfons sense fils, pot interferir en el funcionament dels

instruments mèdics que no estiguin protegits de manera

adequada. Consulteu un metge o el fabricant de l’instrument

mèdic per determinar si està suficientment protegit

d’energies de radiofreqüència externes. Apagueu el

dispositiu quan les regulacions indicades així us ho ordenin.

Els hospitals i els centres d’assistència sanitària poden

utilitzar equipaments que siguin sensibles a les energies de

radiofreqüència externes.