Nokia 1800 - Vehicles

background image

Vehicles
Els senyals de radiofreqüència poden afectar els sistemes

electrònics instal·lats incorrectament o protegits

inadequadament en vehicles de motor com ara sistemes

d'injecció de combustible electrònics, de frens antiblocatge

electrònics, de control de velocitat electrònics i de coixí de

seguretat. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte

amb el fabricant del vehicle o de l'equipament.

Només el personal qualificat ha de reparar el dispositiu o

instal·lar-lo en un vehicle. Si el dispositiu no s'utilitza

correctament o es duu a terme una instal·lació incorrecta, la

garantia pot veure's invalidada. Comproveu periòdicament

que tot l'equipament del dispositiu sense fils del vehicle

estigui muntat i funcioni correctament. No emmagatzemeu

ni transporteu líquids inflamables, gasos o materials

explosius al mateix compartiment que el dispositiu, les peces

o els accessoris d'aquest. Recordeu que els coixins de

seguretat s'inflen amb molta força. No col·loqueu el

dispositiu o els accessoris a la zona de desplegament del coixí

de seguretat.

Apagueu el dispositiu abans d'entrar a l'avió. L'ús de

teledispositius sense fils dins d'un avió pot ser perillós per al

funcionament d'aquest i pot ser il·legal.