Nokia 1800 - Informació general

background image

Informació general
Quant al dispositiu
El dispositiu sense fils que es descriu en aquesta guia està

aprovat per a utilitzar-lo a les xarxes EGSM de 900 i 1800

MHz. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de

serveis per a obtenir més informació sobre les xarxes.

Advertència:

Per utilitzar qualsevol de les funcions del dispositiu, tret del

despertador, el dispositiu ha d’estar engegat. No engegueu

el dispositiu en situacions de risc d’interferències o de perill

en l’ús de dispositius sense fils.

Quan utilitzeu aquest dispositiu, respecteu les lleis i els

costums locals, la privacitat i els drets legítims dels altres,

inclosos els drets d'autor. La protecció dels drets d'autor pot

impedir la còpia, modificació o transferència d’alguns fitxers

d'imatge, música i altres continguts.

Feu còpies de seguretat o conserveu còpies escrites de tota

la informació important que tingueu emmagatzemada al

dispositiu.

Quan us connecteu a un altre dispositiu, llegiu-ne la guia

d’usuari per obtenir les instruccions de seguretat detallades.

No connecteu productes que no siguin compatibles.

Les imatges d'aquesta guia poden variar de les imatges de la

pantalla del dispositiu.

Serveis de xarxa
Per utilitzar el dispositiu, heu de contractar el servei d’un

proveïdor de serveis sense fils. Algunes funcions no estan

disponibles en totes les xarxes i és possible que per a altres

funcions calgui fer arranjaments específics amb el proveïdor

de serveis per utilitzar-les. L'ús de serveis de xarxa comporta

la transmissió de dades. Poseu-vos en contacte amb el

proveïdor de serveis per obtenir informació sobre les tarifes

de la xarxa pròpia i de les tarifes quan esteu en itinerància en

altres xarxes. El proveïdor de serveis us pot informar dels

costos addicionals.

És possible que el proveïdor de serveis hagi sol·licitat que

algunes funcions estiguin inhabilitades o desactivades en el

vostre dispositiu. Si és així, aquestes funcions no apareixeran

al menú del dispositiu. El dispositiu també pot tenir elements

personalitzats, com ara els noms del menú, l’ordre del menú

i les icones.

Assistència
Si voleu obtenir més informació sobre l'ús del producte o bé

no esteu segur de com ha de funcionar el dispositiu,

consulteu la guia de l'usuari o les pàgines d'assistència de

www.nokia.com/support o del lloc web de Nokia del vostre

país. Per a dispositius mòbils, consulteu www.nokia.mobi/

support.

Si això no soluciona el problema, feu el següent:

Reinicieu el dispositiu: desactiveu el dispositiu i

retireu-ne la bateria. Després d'uns quants minuts,

col·loqueu-hi la bateria i activeu-lo.

Restabliu la configuració de fàbrica com s'explica a la

guia.

Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb Nokia

per saber com podeu reparar-lo. Consulteu www.nokia.com/

repair. Abans d'enviar el vostre dispositiu a reparar, feu una

còpia de seguretat de les dades que conté.