Nokia 1800 - Càrrega de la bateria

background image

Càrrega de la bateria

La bateria ve parcialment carregada de fàbrica. Si el dispositiu indica que la bateria és

baixa, feu això:

1 Connecteu el carregador a una presa de corrent.

2 Connecteu el carregador al dispositiu.

4

Introducció

background image

3 Quan el dispositiu indiqui que la bateria està plena, desconnecteu el carregador del

dispositiu i, després, de la presa de paret.

Consell: Per estalviar energia, desendolleu el carregador quan la bateria s'hagi carregat

completament.
No cal carregar la bateria durant un espai de temps determinat i, mentre s'està

recarregant, el dispositiu es pot utilitzar amb normalitat. Si la bateria està totalment

descarregada, poden passar alguns minuts abans no aparegui l’indicador de càrrega o

abans no es pugui fer cap trucada.