Nokia 1800 - Inserció de la targeta SIM i la bateria

background image

Inserció de la targeta SIM i la bateria

Aquest telèfon està dissenyat per funcionar amb la bateria BL-5CB.
Extracció segura. Abans d’extreure la bateria, apagueu sempre el dispositiu i

desconnecteu el carregador.

1 Col·loqueu el dit a l'espai que hi ha a la part inferior del dispositiu i aixequeu amb

cura la tapa posterior (1).

2 Aixequeu la bateria i extraieu-la (2).

3 Inseriu la targeta SIM (3). Assegureu-vos que la superfície de contacte està de cara

avall i que l'angle bisellat de la targeta SIM està col·locat de cara a la part inferior

del dispositiu.

4 Torneu a col·locar la bateria (4) i la tapa posterior (5, 6, 7).